Category Archives: Xuất nhập cảnh

Thủ tục làm thẻ tạm trú cho người nước ngoài

dich-vi-xin-the-tam-tru

   Người nước ngoài muốn sống và làm việc tại Việt Nam thì phải có thẻ tạm trú.Việt Luật cung cấp dịch vụ làm thẻ tạm trú cho người nước ngoài sinh sống và làm việc tại Việt Nam.Vậy thẻ tạm trú là thẻ có giá trị lưu trú cấp cho người nước ngoài có […]