Thẻ ABTC (APEC)

Quý khách hàng là các doanh nhân , doanh nghiệp các cơ quan tổ chức xin cấp thẻ ABTC ( APEC ) cho các cá nhân thuộc đơn vị của mình tại thành phố Hà Nội có thể tham khảo quyết định số 30/ 2012/QĐ- UBND

Dịch vụ cấp thẻ tạm trú

 Điều kiện cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài sống và làm việc tại Việt Nam. ( Thẻ tạm trú ) Thẻ tạm trú là thẻ có

Thủ tục làm thẻ tạm trú cho người nước ngoài

   Người nước ngoài muốn sống và làm việc tại Việt Nam thì phải có thẻ tạm trú.Việt Luật cung cấp dịch vụ làm thẻ tạm trú cho người nước ngoài sinh sống và làm việc tại Việt Nam. Vậy thẻ tạm trú là thẻ có giá trị lưu trú cấp cho người nước ngoài […]