Category Archives: Doanh nghiệp

Văn bản pháp luật liên quan đến luật doanh nghiệp.

Nghị định 93/2012/NĐ-CP về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô

tu-van-viet-luat

Nghị định 93/2012/NĐ-CP về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô Tải văn bản : Nghị định 93/2012/NĐ-CP Nghị định 93/2012/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 91/2009/NĐ-CP ngày 21/10/2009 của Chính phủ về kinh doanh và điều kiện kinh doanh […]

Nghị định Số: 43/2010/NĐ-CP đăng ký doanh nghiệp

Nghị định Số: 43/2010/NĐ-CP đăng ký doanh nghiệpNghị định Số: 43/2010/NĐ-CP đăng ký doanh nghiệpNghị định này quy định chi tiết về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hộ kinh doanh; quy định về cơ quan đăng ký kinh doanh và quản lý nhà nước về đăng ký  thành lập […]

Thông tư số Số: 22/2002/TT-BTC hướng dẫn xử lý tài chính và hạch toán đối với doanh nghiệp

tu-van-viet-luat

Thông tư số Số: 22/2002/TT-BTC hướng dẫn xử lý tài chính và hạch toán đối với doanh nghiệp nhà nước Việt Nam có vốn góp thành lập doanh nghiệp liên doanh theo luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam khi doanh nghiệp liên doanh chấm dứt hoạt động. Tải văn bản : Thông tư số […]

Luật Số: 60/2005/QH11 Luật doanh nghiệp

tu-van-viet-luat

Luật Số: 60/2005/QH11 Luật doanh nghiệp Luật số 60/2005/QH11 luật doanh nghiệp quy định doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế ,tôt chức cá nhân có liên quan đến việc thành lập doanh nghiệp, tổ chức quản lý các hoạt động của doanh nghiệp ,Việc thành lập và tôt chức quan lý doanh nghiệp đều […]