Category Archives: Văn bản pháp luật

Nghị định 93/2012/NĐ-CP về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô

tu-van-viet-luat

Nghị định 93/2012/NĐ-CP về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô Tải văn bản : Nghị định 93/2012/NĐ-CP Nghị định 93/2012/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 91/2009/NĐ-CP ngày 21/10/2009 của Chính phủ về kinh doanh và điều kiện kinh doanh […]

Nghị định Số: 43/2010/NĐ-CP đăng ký doanh nghiệp

Nghị định Số: 43/2010/NĐ-CP đăng ký doanh nghiệpNghị định Số: 43/2010/NĐ-CP đăng ký doanh nghiệpNghị định này quy định chi tiết về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hộ kinh doanh; quy định về cơ quan đăng ký kinh doanh và quản lý nhà nước về đăng ký  thành lập […]

Thông tư số Số: 22/2002/TT-BTC hướng dẫn xử lý tài chính và hạch toán đối với doanh nghiệp

tu-van-viet-luat

Thông tư số Số: 22/2002/TT-BTC hướng dẫn xử lý tài chính và hạch toán đối với doanh nghiệp nhà nước Việt Nam có vốn góp thành lập doanh nghiệp liên doanh theo luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam khi doanh nghiệp liên doanh chấm dứt hoạt động. Tải văn bản : Thông tư số […]

Nghị định Số: 01/2014/NĐ-CP nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần của tổ chức tín dụng Việt Nam

tu-van-viet-luat

Nghị định Số: 01/2014/NĐ-CP nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần của tổ chức tín dụng Việt Nam Nghị định này quy định điều kiện, thủ tục mua cổ phần, tổng mức sở hữu cổ phần tối đa của các nhà đầu tư nước ngoài, tỷ lệ sở hữu cổ phần tối đa của […]

Luật Số: 60/2005/QH11 Luật doanh nghiệp

tu-van-viet-luat

Luật Số: 60/2005/QH11 Luật doanh nghiệp Luật số 60/2005/QH11 luật doanh nghiệp quy định doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế ,tôt chức cá nhân có liên quan đến việc thành lập doanh nghiệp, tổ chức quản lý các hoạt động của doanh nghiệp ,Việc thành lập và tôt chức quan lý doanh nghiệp đều […]

Nghị định Số: 209/2013/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều luật thuế giá trị gia tăng

tu-van-viet-luat

Nghị định Số 2092013NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều luật thuế giá trị gia tăng Nghị định về thuế giá trị gia tăng được quy định chi tiết trọng nghị định 2092013NĐ-CP. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2014 và thay […]