tình hình đăng ký doanh nghiệp tháng 02 và 02 tháng đầu năm 2014

I. TÌNH HÌNH ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP 02 THÁNG ĐẦU NĂM 2014Trong tháng 02 năm 2014, cả nước có 4.003 doanh nghiệp được thành lập mới với số vốn đăng ký 19.182 tỷ đồng, giảm 41,7% về số doanh nghiệp và giảm 56,1% về số vốn đăng ký so với tháng 01/2014. Tháng 02 là tháng rơi vào Tết Nguyên đán cho nên có số ngày nghỉ nhiều dẫn đến sự sụt giảm lớn về số doanh nghiệp thành lập mới và số vốn đăng ký so với tháng trước.

I. TÌNH HÌNH ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP 02 THÁNG ĐẦU NĂM 2014Trong tháng 02 năm 2014, cả nước có 4.003 doanh nghiệp được thành lập mới với số vốn đăng ký 19.182 tỷ đồng, giảm 41,7% về số doanh nghiệp và giảm 56,1% về số vốn đăng ký so với tháng 01/2014. Tháng 02 là tháng rơi vào Tết Nguyên đán cho nên có số ngày nghỉ nhiều dẫn đến sự sụt giảm lớn về số doanh nghiệp thành lập mới và số vốn đăng ký so với tháng trước. So với cùng kỳ năm trước (tháng cũng rơi vào Tết Nguyên đán), số doanh nghiệp thành lập mới giảm 5,5%, số vốn đăng ký giảm 22,1%.dkdn_thang_2-2014Về số doanh nghiệp gặp khó khăn phải dừng hoạt động trong tháng 02/2014, cả nước có 4.288 doanh nghiệp dừng hoạt động (trong đó: số doanh nghiệp giải thể là 863 doanh nghiệp, số doanh nghiệp ngừng hoạt động là 3.425 doanh nghiệp) giảm 52,2% so với tháng 01/2014 và giảm 0,4% so với cùng kỳ năm 2013.II. TÌNH HÌNH ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP 02 THÁNG ĐẦU NĂM 2014Trong 02 tháng đầu năm 2014, cả nước có 10.869 doanh nghiệp được thành lập mới với số vốn đăng ký 62.902 tỷ đồng, tăng 13,1% về số doanh nghiệp và tăng 28,4% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2013.Trong 02 tháng đầu năm 2014, các vùng kinh tế trên cả nước đều có sự gia tăng về số doanh nghiệp thành lập so với cùng kỳ năm 2013, trong đó, một số vùng có tỷ lệ tăng cao như: vùng Trung du và miền núi phía Bắc có 416 doanh nghiệp thành lập mới, tăng 20,9%; vùng Tây Nguyên có 754 doanh nghiệp thành lập mới, tăng 177,2%.dkdn_thang_2-2014_theo_vungVề lĩnh vực, ngành nghề đăng ký hoạt động, trong 02 tháng đầu năm 2014, hầu hết các ngành đều có sự gia tăng về số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới so với cùng kỳ năm 2013, điển hình như một số ngành: Sản xuất phân phối, điện, nước, gas tăng 59,6%; Nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản tăng 41,9%; Vận tải kho bãi tăng 28,4%; Thông tin và truyền thông tăng 26,2%… Tuy nhiên, một số ngành chiếm vai trò chủ đạo của nền kinh tế lại có số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới giảm so với cùng kỳ năm 2013 là: Xây dựng, giảm 8,4%; Dịch vụ việc làm; du lịch; cho thuê máy móc thiết bị, đồ dùng và các dịch vụ hỗ trợ khác, giảm 6,4%; Khoa học, công nghệ; dịch vụ tư vấn, thiết kế; quảng cáo và chuyên môn khác, giảm 4,8%.dkdn_thang_2-2014_theo_nganh_ngheVề tạo việc làm cho người lao động, trong 02 tháng đầu năm 2014 các doanh nghiệp đăng ký thành lập mới dự kiến số lao động sử dụng là 102.419 lao động mới, tăng 16,4% so với cùng kỳ năm 2013.Về số doanh nghiệp gặp khó khăn phải dừng hoạt động trong 02 tháng đầu năm 2014, cả nước có 13.124 doanh nghiệp dừng hoạt động (trong đó: số doanh nghiệp giải thể là 1.891 doanh nghiệp, số doanh nghiệp ngừng hoạt động là 11.233 doanh nghiệp) tăng 12,2% so với cùng kỳ năm 2013.dkdn_thang_2-2014_theo_lao_dongSố doanh nghiệp khó khăn rơi vào tình trạng ngừng hoạt động nay quay trở lại hoạt động trong 02 tháng là 3.640 doanh nghiệp, trong đó tập trung chủ yếu ở hai vùng kinh tế trọng điểm: vùng Đông Nam Bộ 1.515 doanh nghiệp (Hồ Chí Minh 1.167 doanh nghiệp); vùng Đồng bằng Sông Hồng 1.078 doanh nghiệp (Hà Nội 758 doanh nghiệp).(Nguồn: Cục Quản lý đăng ký kinh doanh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư)