Thành lập công ty trọn gói

 

 
Công ty tư vấn Việt Luật kính gửi đến quý khách hàng bảng báo giá thành lập công ty - doanh nghiệp như sau:
GÓI THÀNH LẬP CÔNG TY THỦ TỤC
GÓI CƠ BẢN 1.500.000VNĐ

1. Thiết lập hồ sơ xin cấp phép kinh doanh và mã số thuế.
2. Khắc dấu công ty. ( Đã bao gồm lệ phí tại cơ quan nhà nước)

GÓI A 2.460.000VNĐ
2.200.000VNĐ

1. Thành lập Doanh nghiệp : GP + MST + Dấu hộp.
2. Lập sổ thành viên / cổ đông.
3. Đăng bố cáo trên Báo Thị Trường.
4. Thiết lập hồ sơ Pháp lý khai thuế.
5. Cử nhân viên hướng dẫn khai thuế.

Giải trình với cơ quan thuế.
Làm thủ tục in hóa đơn.

GÓI B 3.400.000VNĐ
2.900.000VNĐ

1. Thành lập Doanh nghiệp : GP + MST + Dấu hộp.
2. Lập sổ thành viên / cổ đông.
3. Đăng bố cáo trên Báo Thị Trường.
4. Thiết lập hồ sơ Pháp lý khai thuế.
5. Cử nhân viên hướng dẫn kê khai thuế.

Giải trình với cơ quan thuế.
Tư vấn các thủ tục về hóa đơn.

6. Dấu hộp tự động 1 dòng chữ.
7.Dấu hộp tự động 3 hàng chữ.
8. Bảng hiệu Công ty.
9. Đăng ký mở tài khoản tại ngân hàng.
10. Thiết lập logo Công ty.

GÓI C 4.660.000 VNĐ
3.999.000 VNĐ

1. Thành lập Doanh nghiệp : GP + MST + Dấu hộp.
2. Lập sổ thành viên / cổ đông.
3. Đăng bố cáo trên Báo Thị Trường.
4. Thiết lập hồ sơ Pháp lý khai thuế.
5. Cử nhân viên hướng dẫn kê khai thuế.

Giải trình với cơ quan thuế.
Tư vấn các thủ tục về hóa đơn.

6. Dấu hộp tự động 1 dòng chữ.
7.Dấu hộp tự động 3 hàng chữ.
8. Bảng hiệu Công ty.
9. Đăng ký mở tài khoản tại ngân hàng.
10. Thiết lập logo Công ty.
11. In 02 cuốn hóa đơn GTGT.
12. Phát hành hóa đơn.

 
 

Quý khách có nhu cầu sử dụng dịch vụ vui lòng liên hệ số điện thoại 0243.997.4288 hoặc hotline 0965.999.345