Tag Archives: Thay đổi người đại diện theo pháp luật

Thay đổi người đại diện pháp luật

thay-doi-nguoi-dai-dien-phap-luat

Người đại diện pháp luật là 1 nhân tố vô cùng quan trọng trong hệ thống cơ cấu của công ty. Người đại diện pháp luật sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật bởi toàn bộ hoạt động của công ty chính vì vậy mỗi hành động cử chỉ đều ảnh hướng tới toàn bộ […]