Tag Archives: Thay đổi đăng ký doanh nghiệp

Thay đổi địa chỉ công ty

thay-doi-dia-chi-cong-ty

Thay đổi địa chỉ công ty cần các hồ sơ thủ tục phức tạp. Vì 1 số lý do nào đó làm bạn muốn thay đổi địa chỉ công ty. Nhưng bạn chưa nắm rõ được các thủ tục pháp lý doanh nghiệp khi thay đổi trụ sở. Việt Luật cung cấp dịch vụ thay […]

Thay đổi người đại diện pháp luật

thay-doi-nguoi-dai-dien-phap-luat

Người đại diện pháp luật là 1 nhân tố vô cùng quan trọng trong hệ thống cơ cấu của công ty. Người đại diện pháp luật sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật bởi toàn bộ hoạt động của công ty chính vì vậy mỗi hành động cử chỉ đều ảnh hướng tới toàn bộ […]