Tag Archives: Điều kiện kinh doanh

Quy định và điều kiện kinh doanh dịch vụ viễn thông

Kinh doanh dịch vụ viễn thông cần có những điều kiện gì ? Quy định với những đơn vị kinh doanh dịch vụ này như thế nào ? Trả lời: Ngày 13/05/2013, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Thông tư số 12/2013/TT-BTTTT ngày 13/05/2013 hướng dẫn cấp phép kinh doanh dịch vụ […]

Điều kiện kinh doanh nhà nghỉ ?

Điều kiện kinh doanh nhà nghỉ được quy định như thế nào? Nội dung thực hiện hồ sơ xin cấp giấy phép như thế nào? Việt Luật xin mời quý khách hàng theo dõi thông tin sau đây để nắm bắt thông tin chi tiết Trả lời : Điều kiện kinh doanh nhà nghỉ được […]