Quy định về thời hạn trả lương như thế nào ?

Nội dung quy định về thời hạn trả lương với doanh nghiệp như thế nào ? Nội dung thực hiện như thế nào?

Trả lời :

1.Quy định về thời hạn trả lương

Theo quy định tại Điều 96 Bộ luật lao động 2012, việc trả lương phải tuân thủ các nguyên tắc sau:

– Người lao động được trả lương trực tiếp, đầy đủ và đúng thời hạn.

– Trường hợp đặc biệt không thể trả lương đúng thời hạn thì không được chậm quá 1 tháng và người sử dụng lao động phải trả thêm cho người lao động một khoản tiền ít nhất bằng lãi suất huy động tiền gửi do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm trả lương.

Như vậy, về nguyên tắc NSDLĐ không được phép trả chậm lương cho NLĐ. Trừ những trường hợp đặc biệt được hướng dẫn cụ thể tại Điều 24 Nghị định 05/2015/NĐ-CP bao gồm: thiên tai, hỏa hoạn hoặc lý do bất khả kháng khác mà người sử dụng lao động đã tìm mọi biện pháp khắc phục nhưng không thể trả lương đúng thời hạn theo thỏa thuận trong hợp đồng lao động thì không được trả chậm quá 1 tháng.

Nếu NSDLĐ trả chậm lương thì phải trả thêm cho NLĐ theo cách tính sau:

– Nếu thời gian trả lương chậm dưới 15 ngày thì không phải trả thêm.

– Nếu thời gian trả lương chậm từ 15 ngày trở lên thì phải trả thêm một khoản tiền ít nhất bằng số tiền trả chậm nhân với lãi suất trần huy động tiền gửi có kỳ hạn 01 tháng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm trả lương.

2. Phạt vi phạm đối với hành vi chậm trả lương

Nếu như NSDLĐ có hành vi trả lương không đúng thời hạn thì sẽ bị phạt, căn cứ vào khoản 3 Điều 13 Nghị định 95/2013/NĐ-CP mức xử phạt như sau:

a) Từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng với vi phạm từ 01 người đến 10 người lao động

b) Từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng với vi phạm từ 11 người đến 50 người lao động

c) Từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng với vi phạm từ 51 người đến 100 người lao động

d) Từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng với vi phạm từ 101 người đến 300 người lao động

đ) Từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng với vi phạm từ 301 người lao động trở lên.