Quy định mới về đăng ký tạm trú dài hạn ?

Quy định mới về đăng ký tạm trú dài hạn như thế nào ? Hồ sơ và giấy tờ cần thiết để thực hiện ?

Trả lời :

Đăng ký tạm trú là việc công dân đăng ký nơi tạm trú của mình với cơ quan nhà nước có thẩm quyền và được cơ quan này làm thủ tục đăng ký tạm trú, cấp sổ tạm trú cho họ. Điều 30 Luật Cư trú năm 2006 (Sửa đổi bổ sung năm 2013) quy định về những trường hợp đăng đăng ký tạm trú dài hạn bao gồm:

Quy định mới về đăng ký tạm trú dài hạn như thế nào ? Hồ sơ và giấy tờ cần thiết để thực hiện ?

Trả lời :

Đăng ký tạm trú là việc công dân đăng ký nơi tạm trú của mình với cơ quan nhà nước có thẩm quyền và được cơ quan này làm thủ tục đăng ký tạm trú, cấp sổ tạm trú cho họ. Điều 30 Luật Cư trú năm 2006 (Sửa đổi bổ sung năm 2013) quy định về những trường hợp đăng đăng ký tạm trú dài hạn bao gồm:

“Người đang sinh sống, làm việc, lao động, học tập tại một địa điểm thuộc xã, phường, thị trấn nhưng không thuộc trường hợp được đăng ký thường trú tại địa phương đó thì trong thời hạn ba mươi ngày, kể từ ngày đến phải đăng ký tạm trú tại Công an xã, phường, thị trấn”.

Nội dung chính của Bài Viết

Hồ sơ đăng ký tạm trú dài hạn

– Bản khai nhân khẩu (Mẫu HK01)

– Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu (Mẫu HK02)

– Giấy tờ chứng minh chỗ ở hợp pháp (trừ trường hợp được chủ hộ có sổ hộ khẩu hoặc sổ tạm trú đồng ý cho đăng ký tạm trú thì không cần xuất trình giấy tờ về chỗ ở). Đối với trường hợp thuê, mượn, ở nhờ chỗ ở hợp pháp thì khi đăng ký tạm trú phải có ý kiến đồng ý cho đăng ký tạm trú của người cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ tại phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu, ký, ghi rõ họ tên và ngày, tháng, năm.

– Xuất trình chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ có xác nhận của Công an xã, phường, thị trấn nơi người đó đăng ký thường trú

Giấy tờ chứng minh chỗ ở hợp pháp để đăng ký tạm trú là một trong các giấy tờ sau:

– Các giấy tờ quy định tại mục chỗ ở hợp pháp để đăng ký thường trú; đối với trường hợp giấy tờ chứng minh chỗ ở hợp pháp là hợp đồng cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ nhà ở, nhà khác của cá nhân thì hợp đồng đó không cần công chứng hoặc chứng thực của UBND cấp xã

– Văn bản cam kết của công dân về việc có chỗ ở thuộc quyền sử dụng của mình và không có tranh chấp về quyền sử dụng nếu không có một trong các giấy tờ để chứng minh về chỗ ở hợp pháp theo quy định

Nơi nộp hồ sơ:

Công dân đến nộp hồ sơ tại Công an xã, phường, thị trấn nơi tạm trú.

Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nộp đủ hồ sơ công dân sẽ được đăng ký tạm trú, cấp sổ tạm trú