Những quy định pháp lý về lao động nước ngoài tại Việt Nam ?

Những quy định pháp lý về sử dụng người lao động nước ngoài tại doanh nghiệp Việt thể hiện như thế nào ? Nội dung quy định ra sao ?

Trả lời : 

Những quy định pháp lý về sử dụng người lao động nước ngoài tại doanh nghiệp Việt thể hiện như thế nào ? Nội dung quy định ra sao ?

Trả lời : 

Điều 171 Bộ luật lao động 2012 có quy định: Công dân nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam không có giấy phép lao động sẽ bị trục xuất khỏi lãnh thổ Việt Nam theo quy định của Chính phủ. Người sử dụng lao động sử dụng công dân nước ngoài mà không có giấy phép lao động làm việc cho mình thì bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước khi tuyển dụng lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam, Doanh nghiệp cần chú ý những vấn đề sau.

– Về vị trí công việc tuyển dụng lao động nước ngoài theo quy định phải làm công việc quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia và lao động kỹ thuật mà lao động Việt Nam chưa đáp ứng được theo nhu cầu sản xuất, kinh doanh.

– Về lao động nước ngoài: Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ; Có trình độ chuyên môn, tay nghề và sức khỏe phù hợp với yêu cầu công việc; Không phải là người phạm tội hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật Việt Nam và pháp luật nước ngoài; Khi lao động tại Việt Nam phải tuân theo pháp luật lao động Việt Nam, điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên có quy định khác và được pháp luật Việt Nam bảo vệ.

– Trước khi tuyển dụng lao động là công dân nước ngoài vào làm việc trên lãnh thổ Việt Nam doanh nghiệp phải giải trình nhu cầu sử dụng lao động và được sự chấp thuận bằng văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.