Những điểm mới quy định thay đổi giấy chứng nhận đầu tư ?

Những quy định mới về việc thay đổi giấy chứng nhận đầu tư thể hiện như thế nào ? Quy định nội dung cụ thể ra sao ?

Trả lời :

Những quy định mới về việc thay đổi giấy chứng nhận đầu tư thể hiện như thế nào ? Quy định nội dung cụ thể ra sao ?

Trả lời :

Áp dụng luật đầu tư số 67/2014/QH13 công ty vốn nước ngoài hoạt động theo Giấy chứng nhận đầu tư trước đây được cấp đổi sang giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Việc thay đổi giấy phép giúp doanh nghiệp rất dễ dàng khi thay đổi các nội dung nhỏ như thay đổi giám đốc, thay đổi tên công ty,…sẽ không phải thực hiện thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư như trước đây.

Công ty liên doanh, công ty vốn nước ngoài thực hiện thủ tục tách giấy chứng nhận đầu tư thành giấy chứng nhận đăng ký knh doanh và giấy chứng nhận đầu tư để được hưởng sự thông thoáng về thủ tục hành chính của Việt Nam trong việc đăng ký, điều chỉnh các nội dung hoạt động của công ty.

Phạm vi, đối tượng áp dụng cấp đổi giấy chứng nhận đầu tư

Dự án của nhà đầu tư nước ngoài/tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài (đã thực hiện thủ tục và được cấp đổi nội dung ĐKKD sang Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp) hoạt động theo Giấy phép đầu tư /Giấy chứng nhận đầu tư (đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh), bao gồm:

1. Dự án ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế;

2. Dự án được thực hiện trên địa bàn nhiều tỉnh thành phố trực thuộc trung ương nhưng có trụ sở chính của doanh nghiệp hoặc văn phòng điều hành dự án;

3. Dự án thực hiện ở trong và ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế.

Thời gian thực hiện thủ tục cấp đổi giấy chứng nhận đầu tư: 03 ngày làm việc

Một số điểm mới áp dụng khi làm thủ tục xin cấp đổi sang giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

– Mã số thuế đồng thời là mã số doanh nghiệp do vậy công ty phải thực hiện thủ tục đổi dấu sau khi hoàn tất thủ tục cấp đổi.

– Công ty có Giấy phép đăng ký kinh doanh giống doanh nghiệp Việt Nam nên các thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh sau này rất thông thoáng.