Kinh doanh online có phải nộp thuế không ?

Kinh doanh online có phảo nộp thuế không ? Những quy định về nội dung trên được thể hiện như thế nào?

Trả lời :

Kinh doanh online có phảo nộp thuế không ? Những quy định về nội dung trên được thể hiện như thế nào?

Trả lời :

Bộ Công thương đã ban hành Thông tư số 47/2014/TT-BCT ngày 05 tháng 12 năm 2014 quy định về quản lý website thương mại điện tử. Sự ra đời của Thông tư và một số thông tin không chính thống về việc Facebook sẽ thu phí hoạt động đã tác động không nhỏ đến tâm lý những người bán hàng trực tuyến trong những ngày qua. Vậy cụ thể cá nhân kinh doanh online có phải đăng ký và nộp thuế không?

Tuy nhiên, trên thực tế những thông tin về việc người kinh doanh trực tuyến phải đóng thuế hoặc kinh phí sử dụng đều là thông tin không chính xác. Nếu bạn là một người đang hoặc chuẩn bị kinh doanh online, những thông tin trong Thông tư số 47/2014/TT-BCT là thông tin cơ bản mà bạn cần hiểu rõ.

Thông tư 47 được Bộ Công thương ban hành “Không áp dụng đối với các website hoạt động trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, tín dụng, bảo hiểm; website mua bán, trao đổi tiền, vàng, ngoại hối và các phương tiện thanh toán khác; website cung cấp dịch vụ trò chơi trực tuyến, dịch vụ đặt cược hoặc trò chơi có thưởng. Những website này chịu sự điều chỉnh của pháp luật quản lý chuyên ngành tương ứng”.

Đối tượng áp dụng trong Thông tư 47 bao gồm:

Thương nhân, tổ chức, cá nhân thiết lập website thương mại điện tử bán hàng.

Thương nhân, tổ chức thiết lập website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử.

Người bán trên website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử.

Thương nhân, tổ chức hoạt động đánh giá tín nhiệm website thương mại điện tử.

Vậy cá nhân bán hàng hoặc mở website thương mại điện tử có cần đăng ký không?

Tuy nhiên, các cá nhân, tổ chức thiết lập website thương mại điện tử (còn gọi là website bán hàng) thì cần tiến hành đăng ký với Bộ Công thương. Do đó, khách hàng là người bán trên các diễn đàn, trang thương mại điện tử, sàn thương mại điện tử, các mạng xã hội sẽ không phải đăng ký với Bộ Công thương.

Các thương nhân, tổ chức, cá nhân thiết lập, điều hành các website thương mại điện tử, sàn giao dịch, cung cấp dịch vụ thương mại điện tử (có thể hiểu là các website có trang bị giỏ hàng, thanh toán và thông tin giá bán sản phẩm) mới phải tiến hành đăng ký với Bộ Công thương. Việc này nhằm thực thi quản lý, đánh giá và tạo sự cạnh tranh lành mạnh trong môi trường thương mại điện tử hiện nay.

Về việc đóng thuế kinh doanh thì sao?

Về thông tin việc nộp thuế kinh doanh trên các mạng xã hội, sàn thương mại điện tử, trong Thông tư 47 cũng không có quy định về việc người bán hàng là cá thể kinh doanh trên các địa điểm này sẽ phải nộp thuế. Tuy nhiên, theo quy định từ Luật Thuế thu nhập cá nhân, đối tượng chịu thuế Thu nhập các nhân là các cá nhân cá nhân cư trú có thu nhập chịu thuế quy định tại Điều 3 của Luật. Trong đó, điều 3 của Luật quy định:

Thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân gồm các loại thu nhập sau đây, trừ thu nhập được miễn thuế quy định tại Điều 4 của Luật này:

1. Thu nhập từ kinh doanh, bao gồm:

a) Thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ;

b) Thu nhập từ hoạt động hành nghề độc lập của cá nhân có giấy phép hoặc chứng chỉ hành nghề theo quy định của pháp luật.

Vì vậy, các cá nhân hiện đang kinh doanh trên các sàn thương mại điện tử, mạng xã hội, hoặc các diễn đàn sẽ không phải đóng thuế theo doanh thu mà sẽ tự đăng ký và đóng thuế theo thuế thu nhập cá nhân.