Doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực baỏ vệ môi trường được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp 4 năm ?

Nội dung ưu đãi với doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực bảo vệ môi trường như thế nào ? Quy định về miễn thuế thu nhập doanh nghiệp 4 năm thể hiện ra sao ?

Trả lời :

Nội dung ưu đãi với doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực bảo vệ môi trường như thế nào ? Quy định về miễn thuế thu nhập doanh nghiệp 4 năm thể hiện ra sao ?

Trả lời :

Về thời gian áp dụng thuế suất ưu đãi, Bộ Tài chính cho biết, dự án đầu tư mới sản xuất ứng dụng sáng chế bảo vệ môi trường được Nhà nước bảo hộ dưới hình thức cấp Bằng độc quyền sáng chế hoặc Bằng độc quyền giải pháp hữu ích được áp dụng thuế suất ưu đãi từ năm được cấp các bằng trên.

Kể từ ngày 15/12/2016, các dự án đầu tư mới trong hoạt động bảo vệ môi trường sẽ được hưởng nhiều ưu đãi về thuế theo hướng dẫn của Bộ Tài chính tại Thông tư số 212/2015/TT-BTC hướng dẫn chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) đối với hoạt động bảo vệ môi trường, quy định tại nghị định số 19/2015/NĐ-CP

Áp dụng thuế suất 10% trong 15 năm

Theo Vụ trưởng Vụ Chính sách thuế (Bộ Tài chính) Phạm Đình Thi, thông tư này của Bộ Tài chính chủ yếu hướng dẫn thực hiện một số khoản chi được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN đối với hoạt động bảo vệ môi trường của tổ chức, doanh nghiệp, hợp tác xã và chính sách ưu đãi thuế đối với các hoạt động bảo vệ môi trường được ưu đãi thuế TNDN quy định tại các Điều 43, Điều 48 Nghị định số 19/2015/NĐ-CP.

Theo thông tư, thu nhập của DN từ thực hiện một số loại dự án đầu tư mới sẽ được hưởng ưu đãi thuế TNDN, gồm: Xử lý nước thải sinh hoạt tập trung có công suất thiết kế từ 2.500m3 nước thải trở lên trong một ngày đêm đối với khu vực đô thị từ loại IV trở lên; thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn thông thường tập trung; xử lý, cải tạo các khu vực môi trường bị ô nhiễm tại các khu vực công cộng; ứng cứu, xử lý sự cố tràn dầu, sự cố hóa chất và sự cố môi trường khác; xây dựng hạ tầng kỹ thuật bảo vệ môi trường các khu, cụm công nghiệp làng nghề; dịch vụ hỏa táng, điện táng; giám định thiệt hại về môi trường; giám định sức khỏe môi trường; giám định về môi trường đối với hàng hóa, máy móc, thiết bị, công nghệ. Bên cạnh đó, thực hiện ưu đãi thuế TNDN cho các dự án đầu tư mới về sản xuất ứng dụng sáng chế bảo vệ môi trường; sản xuất các sản phẩm thân thiện với môi trường…

Đối với các dự án đầu tư mới nêu trên sẽ được áp dụng thuế suất 10% trong 15 năm. Nếu dự án đầu tư có quy mô lớn và công nghệ cao hoặc mới cần đặc biệt thu hút đầu tư thì thời gian áp dụng thuế suất ưu đãi 10% có thể kéo dài thêm nhưng tổng thời gian áp dụng thuế suất 10% không quá 30 năm do Thủ tướng Chính phủ quyết định theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Trường hợp doanh nghiệp đáp ứng các tiêu chí cơ sở thực hiện xã hội hoá trong lĩnh vực môi trường theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ, được áp dụng thuế suất ưu đãi 10% trong suốt thời gian hoạt động đối với phần thu nhập từ thực hiện hoạt động xã hội hóa.

Giảm 50% thuế phải nộp trong 9 năm tiếp theo

Ông Phạm Đình Thi cũng cho biết, nhằm tạo điều kiện cho DN ổn định và bắt nhịp ngay vào sản xuất kinh doanh, Bộ Tài chính quy định rõ thu nhập của DN từ thực hiện dự án đầu tư mới được miễn thuế 4 năm, đồng thời được giảm 50% số thuế phải nộp trong 9 năm tiếp theo.

Thời gian miễn thuế, giảm thuế được tính liên tục từ năm đầu tiên DN có thu nhập chịu thuế từ dự án đầu tư mới được hưởng ưu đãi thuế. Trường hợp DN không có thu nhập chịu thuế trong 3 năm đầu, kể từ năm đầu tiên có doanh thu từ dự án đầu tư mới thì thời gian miễn thuế, giảm thuế được tính từ năm thứ tư dự án đầu tư mới phát sinh doanh thu. 

Năm miễn thuế, giảm thuế xác định phù hợp với kỳ tính thuế. Thời điểm bắt đầu tính thời gian miễn thuế, giảm thuế tính liên tục kể từ kỳ tính thuế đầu tiên doanh nghiệp bắt đầu có thu nhập chịu thuế (chưa trừ số lỗ các kỳ tính thuế trước chuyển sang). 

Trường hợp, trong kỳ tính thuế đầu tiên có thu nhập chịu thuế mà dự án đầu tư mới của DN có thời gian hoạt động sản xuất, kinh doanh được hưởng ưu đãi thuế dưới 12 tháng, và DN được lựa chọn hưởng ưu đãi thuế đối với dự án đầu tư mới ngay kỳ tính thuế đầu tiên đó hoặc đăng ký với cơ quan thuế thời gian bắt đầu được hưởng ưu đãi thuế từ kỳ tính thuế tiếp theo. Trường hợp DN đăng ký thời gian ưu đãi thuế vào kỳ tính thuế tiếp theo thì phải xác định số thuế phải nộp của kỳ tính thuế đầu tiên để nộp vào ngân sách nhà nước theo quy định.

Cũng theo ông Phạm Đình Thi, tính đến thời điểm 15/12/2016 (Thông tư có hiệu lực), DN vẫn còn đang trong thời gian thuộc diện được hưởng ưu đãi thuế TNDN (bao gồm cả trường hợp đang được hưởng ưu đãi hoặc chưa được hưởng ưu đãi) theo quy định của các văn bản quy phạm pháp luật về thuế TNDN thì được lựa chọn tiếp tục hưởng ưu đãi thuế theo quy định của văn bản quy phạm pháp luật đó hoặc hưởng ưu đãi thuế theo quy định tại Thông tư số 212 cho thời gian còn lại…