Điều kiện thành lập doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài

Luật sư Việt Luật tư vấn điều kiện để thành lập doanh nghiệp có 100% vốn đầu tư nước ngoài như sau :

thanh lap doanh nghiep von nuoc ngoai

Giấy phép đầu tư nước ngoài

Để thành lập công ty 100 vốn nước ngoài tại Việt Nam.

Nhà đầu tư nước ngoài cần đáp ứng như sau:

– Có hồ sơ hợp lệ về việc thành lập doanh nghiệp 100 vốn nước ngoài theo quy định của pháp luật Việt Nam.

– Có năng lực tài chính để triển khai dự án đầu tư tại Việt Nam.

– Có dự án đầu tư tại Việt Nam (dự án khả thi) được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét.

– Có cam kết về nghĩa vụ với nhà nước Việt Nam về thuế, sử dụng lao động địa phương, sử dụng đất …

Tiếp nhận thông tin tư vấn Việt Luật:

– Khách hàng có nhu cầu về việc thành lập công ty 100 vốn nước ngoài, liên hệ qua điện thoại, Email hoặc trực tiếp đến văn phòng Việt Luật  để được tư vấn.

– Sau khi gặp và tiếp nhận các thông tin, yêu cầu công việc cụ thể từ khách hàng, chúng tôi tư vấn thủ tục, trình tự các bước tiến hành công việc thành lập công ty 100 vốn nước ngoài cho khách hàng.

– Biên bản họp các cổ đông, thành viên trước khi thành lập công ty 100 vốn nước ngoài tại Việt Nam.- Giấy đề nghị đăng ký thành lập công ty 100 vốn nước ngoài tại Việt Nam.

– Điều lệ công ty 100 vốn nước ngoài tại Việt Nam.

– Hợp đồng hợp tác kinh doanh của công ty 100 vốn nước ngoài tại Việt Nam.

– Giải trình về điều kiện tài chính và cơ sở máy móc kỹ thuật để làm đề án xin thành lập công ty 100 vốn nước ngoài tại Việt Nam.

– Danh sách sáng lập viên công ty 100 vốn nước ngoài tại Việt Nam.

– Biên bản họp công ty về việc góp vốn của sáng lập viên công ty 100 vốn nước ngoài tại Việt Nam.

– Giấy chứng nhận góp vốn cho từng cổ đông công ty 100 vốn nước ngoài tại Việt Nam.

– Quyết định bổ nhiệm Giám đốc công ty 100 vốn nước ngoài tại Việt Nam

Trên đây là toàn bộ nội dung thành lập doanh nghiệp vốn nước ngoài. Ngoài ra khách hàng cần tư vấn thêm về thành lập công ty Việt Nam có vốn nước ngoài vui lòng liên hệ trực tiếp với Việt Luật để được tư vấn thông tin cụ thể