Điều kiện kinh doanh nhà nghỉ ?

Điều kiện kinh doanh nhà nghỉ được quy định như thế nào? Nội dung thực hiện hồ sơ xin cấp giấy phép như thế nào?

Trả lời :

Kinh doanh dịch vụ nhà nghỉ là một trong những ngành nghề kinh doanh có điều kiện  về an ninh, trật tự theo quy định tại khoản 6 điều 3 của Thông tư 33/2010/TT-BCA như sau: Cho thuê lưu trú, gồm các hoạt động kinh doanh khách sạn, nhà nghỉ hoặc các hình thức cho thuê lưu trú khác cho khách nghỉ qua đêm hoặc theo giờ.

Điều kiện kinh doanh ngành nghề có điều kiện về an ninh, trật tư được quy định tại điều 4 của Nghị định 72/2009/NĐ-CP và không thuộc các trường hợp được quy định tại điều 3 của Nghị định 72/2009/NĐ-CP như sau:

- Người đứng đầu doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện và người đại diện hợp pháp theo pháp luật của cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự phải có đạo đức tốt, lý lịch rõ ràng và không thuộc một trong các trường hợp quy định tại Điều 3 Nghị định này.

- Cơ sở kinh doanh ngành, nghề có điều kiện về an ninh, trật tự chỉ được tiến hành các hoạt động kinh doanh sau khi có Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự do cơ quan Công an có thẩm quyền cấp.

- Chỉ các cá nhân, tổ chức Việt Nam ở trong nước mới được sản xuất con dấu. Chỉ các cơ sở của Quân đội nhân dân và Công an nhân dân mới được sản xuất, kinh doanh sửa chữa công cụ hỗ trợ và sửa chữa súng săn.

- Địa điểm kinh doanh ngành, nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự không nằm trong khu vực cấm theo quy định của pháp luật.

Hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự được quy định tại khoản 1 điều 5 của Nghị định 72/2009/NĐ-CP như sau:

- Văn bản đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự;

- Bản sao: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (trừ hộ gia đình kinh doanh chưa được cấp giấy chứng nhận này); Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động (đối với chi nhánh doanh nghiệp); Giấy chứng nhận đăng ký thuế (đối với các tổ chức sự nghiệp có thu);

- Giấy chứng nhận đủ điều kiện về phòng cháy và chữa cháy hoặc biên bản kiểm tra an toàn về phòng cháy và chữa cháy;

- Bản khai lý lịch của những người quy định tại khoản 1 Điều 4 Nghị định này (có dán ảnh và xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc cơ quan nhà nước quản lý trực tiếp). Nếu là người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài phải có bản khai nhân sự, bản photocopy hộ chiếu, bản photocopy thẻ cư trú (xuất trình bản chính để kiểm tra).

Hiện nay việc xin giấy chứng đăng ký kinh doanh nhà nghỉ tại Hà Nội và thành phố HCM khá phức tạp để nắm rõ quy định vui lòng liên hệ với Việt Luật để nắm rõ thêm thông tin chi tiết.

Quý khách có nhu cầu sử dụng dịch vụ vui lòng liên hệ số điện thoại 0243.997.4288 hoặc hotline 0965.999.345