Dịch vụ

Thời hạn nộp thuế
Quyền và nghĩa vụ người nộp thuế
Nộp thuế là quyền lợi cũng như nghĩa vụ của mọi công dân cũng như tổ chức cá nhân doanh nghiệp kinh doanh trên lãnh thổ Việt Nam...
Hoàn chỉnh sổ sách kế toán
 Dịch vụ kế toán tại Việt Luật sẽ thực hiện như sau: Kiểm tra lại toàn bộ các chứng từ sổ...
Chuyển đổi mục đích từ đất vườn sang đất ở
Dịch vụ tư vấn chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ vườn sang đất ở được tư Việt Luật giới thiệu tới khách hàng ,giúp khách...
Tư vấn lấy giấy phép lao động người nước ngoài
Mọi doanh nghiệp hay các công ty tổ chức có nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài cần tiến hành thủ tục tuyển dụng và ...
Dịch vụ tư vấn bảo hiểm
Đăng ký BHYT-BHXH-BHTN mang lại lại lợi ích rất nhiều cho người lao đông....
Dịch vụ tư vấn bảo hiểm
Đăng ký BHYT-BHXH-BHTN mang lại lại lợi ích rất nhiều cho người lao đông....