Dịch vụ

Đăng ký bảo hộ logo độc quyền

Đăng ký bảo hộ logo độc quyền nhằm xác lập quyền sở hữu trí tuệ của chủ sở hữu với logo thương hiệu của mình, là cơ sở pháp lý để...

Đăng ký bảo hộ tên thương mại - tên công ty
Tên thương...
Đăng ký bản quyền tác giả - bản quyền tác phẩm
khi-nao-can-thanh-lap-cong-ty

  Khi bạn đã kinh doanh được một thời gian, việc kinh doanh buôn bán của bạn đang phát triển tốt, hoặc đơn giản bạn đã có một ý...

Giải thể công ty

Giải thể công ty - doanh nghiệp là hình thức chấm dứt hoạt động kinh doanh của công ty - doanh nghiệp sau một thời gian hoạt...

chia tách sát nhập hợp nhất

   Hiện nay do sự biến động của nền kinh tế thị trường, môi trường kinh doanh có nhiều thay đổi. Để có thể tồn tại và phát triển trong những điều kiện đó hoặc muốn hình thành lên...

dich-vu-dang-ky-ho-kinh-doanh

Việt Nam đang trong thời kỳ đổi mới, nền kinh tế còn nhỏ lẻ, chính vì vậy việc đăng ký thành lập hộ kinh doanh cá thể được nhiều người lựa chọn bởi tính cơ động, thuận tiện cho cá nhân, hộ...