Dịch vụ thành lập công ty 100% vốn nước ngoài

   Thời gian gần đây môi trường đầu tư của Việt Nam đang có những thay đổi mang tính tích cực nhằm thu hút nguồn vốn đầu tư nước ngoài. Tuy nhiên vẫn còn khá nhiều rào cản pháp lý và bất đồng ngôn ngữ làm cho các nhà đầu tư nước ngoài gặp khó khăn khi quyết định đầu tư. Hiểu được điều đó công ty tư vấn Việt Luật cung cấp dịch vụ tư vấn đầu tư nước ngoài nhằm đơn giản hóa thủ tục, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư khi quyết định đầu tư vào Việt Nam.

   Thời gian gần đây môi trường đầu tư của Việt Nam đang có những thay đổi mang tính tích cực nhằm thu hút nguồn vốn đầu tư nước ngoài. Tuy nhiên vẫn còn khá nhiều rào cản pháp lý và bất đồng ngôn ngữ làm cho các nhà đầu tư nước ngoài gặp khó khăn khi quyết định đầu tư. Hiểu được điều đó công ty tư vấn Việt Luật cung cấp dịch vụ tư vấn đầu tư nước ngoài nhằm đơn giản hóa thủ tục, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư khi quyết định đầu tư vào Việt Nam.

Thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài

 Dịch vụ thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài

I. Hồ sơ thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài:
 * Nhà đầu tư là cá nhân:
Bản sao có chứng thực CMND/hộ chiếu
Chứng thư ngân hàng (chứng minh năng lực tài chính).
 * Nhà đầu tư là tổ chức:
Bản sao Giấy phép công ty (Sao y chứng thực nếu là cty trong nước, hợp thức hóa lãnh sự nếu cty nước ngoài)
Báo cáo tài chính (hợp thức hóa lãnh sự nếu cty nước ngoài)
Bản sao có chứng thực CMND/hộ chiếu của người đại diện.
Điều lệ công ty chủ quản (hợp thức hóa lãnh sự nếu cty nước ngoài)
Văn bản ủy quyền của cty cho người đại diện  (hợp thức hóa lãnh sự nếu cty nước ngoài)
Ngoài ra, nhà đầu tư cung cấp cấp:
Văn bản chứng minh quyền sử dụng hợp pháp trụ sở doanh nghiệp (hợp đồng thuê nhà/văn phòng hoặc thuê nhà/văn phòng của tổ chức có chức năng cho thuê nhà/văn phòng hợp pháp).
Hồ sơ năng lực kinh nghiệm của nhà đầu tư.
II. Thời gian thực hiện dịch vụ thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài : 45 ngày làm việc
III. Phí nhà nước: Miễn phí.
IV. Lệ phí dịch vụ:
Ngành dịch vụ: 15.000.000 VND.
Thương mại – Xuất nhập khẩu: 20.000.000 VND
Thương mại – Phân phối: 30.000.000 VND.
Sản xuất: 40.000.000 VND
Ngành có điều kiện: 60.000.000 VND
Dự án trên 300 tỷ: Tùy dự án.