Dịch vụ tạm ngừng kinh doanh

Công ty Việt Luật xin gửi tới các quý khách hàng dịch vụ tạm ngừng kinh doanh doanh nghiệp.

>> Tạm ngừng kinh doanh là gì? khi nào cần tạm ngừng kinh doanh?


Dịch vụ tư vấn tạm ngừng hoạt động kinh doanh.
1.Tư vấn về tạm ngừng hoạt động kinh doanh của Doanh nghiệp:
- Tư vấn điều kiện tạm ngừng hoạt động.
- Tư vấn về thời gian tối thiểu được tạm ngừng hoạt động kinh doanh và thời gian tối đa tạm ngừng hoạt động kinh doanh.
- Tư vấn thủ tục thông báo tạo ngừng hoạt động kinh doanh.
- Tư vấn về trách nhiệm pháp lý của Doanh nghiệp trong thời gian tạm ngừng kinh doanh.
- Tư vấn giải trình lý do tạm ngừng hoạt động kinh doanh.
2.Tiến hành các thủ tục tạm ngừng hoạt động của doanh nghiệp theo đại diện uỷ quyền:
- Tiến hành soạn thảo, hoàn thiện hồ sơ tạm ngừng hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.
- Tiến hành các thủ tục tạm ngừng hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.
3.Cam kết sau khi tạm ngừng hoạt động của doanh nghiệp:
- Tư vấn soạn thảo hồ sơ pháp lý cho doanh nghiệp phù hợp với nội dung tạm ngừng hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.
- Cung cấp Văn bản pháp Luật liên quan đến nội dung tạm ngừng hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

4. Phí dịch vụ: Liên hệ Ms.Liên 0985 989 256

Quý khách có nhu cầu sử dụng dịch vụ vui lòng liên hệ số điện thoại 0243.997.4288 hoặc hotline 0965.999.345