Dịch vụ giải thể văn phòng đại diện nước ngoài

Công ty tư vấn Việt Luật gửi tới quý khách hàng dịch vụ giải thể văn phòng đại diện nước ngoài.
Căn cứ vào Nghị định số 72/2006/NĐ-CP về việc quy định chi tiết luật thương mại về văn phòng đại diện, chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam. Việt Luật hướng dẫn các trình tự làm thủ tục giải thể như sau:

Giải thể văn phòng đại diện

Công ty tư vấn Việt Luật gửi tới quý khách hàng dịch vụ giải thể văn phòng đại diện nước ngoài.
Căn cứ vào Nghị định số 72/2006/NĐ-CP về việc quy định chi tiết luật thương mại về văn phòng đại diện, chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam. Việt Luật hướng dẫn các trình tự làm thủ tục giải thể như sau:

Giải thể văn phòng đại diện

Giải thể văn phòng đại diện

I . Thủ tục đối với cơ quan thuế
1 . Quyết toán thuế thu nhập cá nhân cho trưởng VPĐD văn phòng đại diện nước ngoài:

 •     Bảng kê số ngày cư trú.
 •     Bảng tính chi tiết thuế thu nhập cá nhân.
 •     Tờ khai quyết toán.    
 •     Hợp đồng thuê nhà.
 •     Hộ chiếu của trưởng văn phòng chứng thực 
 •     Giấy xác nhận lương (có công ty mẹ xác nhận).
 •     Chứng từ nộp thuế.

2 . Quyết toán thuế TNCN cho nhân viên làm việc tại văn phòng:

 •     Thanh toán các khoản nghĩa vụ đối với người lao động, trụ sở.
 •     Làm quyết toán thuế thu nhập cá nhân của trưởng văn phòng và tất cả nhân viên làm việc tại văn phòng đến thời điểm đóng cửa.
 •     Thanh toán các khoản nợ và nghĩa vụ khác với nhà nước, tổ chức, cá nhân liên quan khác theo quy định của pháp luật ( nếu có).
 •     Tờ khai quyết toán.    Chứng từ nộp thuế.
 •     Trường hợp BHXH và BHYT do người lao động tự chi trả phải nộp chứng từ BHXH hoặc quyết toán BHXH.
 •     Quyết định nghỉ việc của nhân viên.
 •     Làm thông báo dự kiến chấm dứt hoạt động của VPĐD ( do công ty mẹ ký tên, đóng dấu).
 •     Bảng tổng hợp thu nhập.
 •     Bảng chi tiết thu nhập.
 •     Giấy ủy quyền quyết toán.

II . Thủ tục chấm dứt hoạt động VPGD của công ty nước ngoài tại Việt Nam

 •     Bản gốc Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện
 •     Giấy biên nhận của cơ quan báo viết hoặc báo điện tử về việc dự kiến chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện hoặc các giấy tờ khác chứng minh việc đã đăng báo;
 •     Văn bản xác nhận đã hoàn tất các khoản nợ
      Giấy ủy quyền
      Giấy tờ chứng minh Văn phòng đại diện đã hoàn thành đầy đủ nghĩa vụ thuế, tài chính với Nhà nước Việt Nam.
 •     Hợp đồng thuê địa điểm và Biên bản thanh lý Hợp đồng của Văn phòng đại diện
 •     Thông báo về việc dự kiến chấm dứt hoạt động của VPĐD
 •     Thanh lý hợp đồng thuê trụ sở
 •     Giấy xác nhận đã trả dấu;
 •     Hồ sơ Quyết toán thuế thu nhập cá nhân của trưởng Văn phòng và các nhân sự của Văn phòng đại diện.
 •     Các giấy tờ khác có liên quan;

3. Lệ phí và thời gian dịch vụ giải thể văn phòng đại diện nước ngoài tại Việt Nam :
Phí dịch vụ                : 5.000.000 VNĐ
Phí đăng báo            : 450.000 VNĐ (ba số báo liên tiếp)  
Thời gian dịch vụ    : 30 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.
4 . Đại diện thực hiện các thủ tục tại Sở Công thương và thay mặt doanh nghiệp giải trình tại sở công thương
5. Cam kết sau khi hoàn thành Dịch vụ:
    Đảm bảo tính chính xác về Nội dung công việc;
    Cung cấp văn bản pháp luật có liên quan theo yêu cầu;
    Tư vẫn miễn phí thủ tục sau giải thể;

Căn cứ vào Nghị định số 72/2006/NĐ-CP về việc quy định chi tiết luật thương mại về văn phòng đại diện, chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam. Việt Luật hướng dẫn các trình tự làm thủ tục giải thể văn phòng đại diện nước ngoài nước ngoài như sau: – See more at: http://tuvanvietluat.com/dau-tu-nuoc-ngoai/thu-tuc-giai-van-phong-dai-dien-nuoc-ngoai#sthash.tVEmOawz.dpuf