Dịch vụ gia hạn văn phòng đại diện nước ngoài

   Khi doanh nghiệp nước ngoài thành lập văn phòng đại diện tại Việt Nam, sau một thời gian hoạt động có hiệu quả và thời gian cấp phép sắp hết thì khi đó nhà đầu tư nước ngoài cần gia hạn văn phòng đại diện của mình để văn phòng có thể tiếp tục hoạt động.

>> Văn phòng đại diện nước ngoài là gì? chi nhánh nước ngoài là gì?

   Khi doanh nghiệp nước ngoài thành lập văn phòng đại diện tại Việt Nam, sau một thời gian hoạt động có hiệu quả và thời gian cấp phép sắp hết thì khi đó nhà đầu tư nước ngoài cần gia hạn văn phòng đại diện của mình để văn phòng có thể tiếp tục hoạt động.

>> Văn phòng đại diện nước ngoài là gì? chi nhánh nước ngoài là gì?

>> Dịch vụ thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện nước ngoài

>> Điều kiện cấp giấy phép thành lập văn phòng đại diện, chi nhánh nước ngoài tại Việt Nam

Gia hạn văn phòng đại diện

Ảnh minh họa: Thành lập văn phòng đại diện nước ngoài

Theo quy định tại Nghị định số 72/2006/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về văn phòng đại diện thương nhân nước ngoài tại Việt Nam, thương nhân nước ngoài được gia hạn giấy phép thành lập văn phòng đại diện khi có đủ các điều kiện sau đây:

A. Điều kiện gia hạn văn phòng đại diện nước ngoài tại Việt Nam:
Không có hành vi vi phạm nghiêm trọng pháp luật Việt Nam liên quan đến hoạt động của Văn phòng đại diện.
Có nhu cầu tiếp tục hoạt động tại Việt Nam dưới hình thức Văn phòng đại diện.
Thương nhân nước ngoài đang hoạt động theo pháp luật của nước nơi thương nhân đó thành lập hoặc đăng ký kinh doanh.
B. Hồ sơ và thủ tục gia hạn Giấy phép thành lập văn phòng đại diện nước ngoài gồm:
1. Bản chính Giấy phép Văn phòng đại diện đã được cấp
2. Báo cáo tài chính có kiểm toán hoặc tài liệu khác có giá trị tương đưong của Công ty nước ngoài.
3.  Báo cáo hoạt động của Văn phòng đại diện tính từ thời đỉểm thành lập đến thời điểm đề nghị gia hạn (đối với trường hợp đề nghị gia hạn kể từ lần thứ 2, Văn phòng đại diện chỉ thực hiện báo cáo hoạt động từ thời điểm gia hạn gần nhất đến thời điểm đề nghị gia hạn kế tiếp);
4. Xác nhận tình trạng thuế TNCN năm gần nhất của các nhân sự đang làm việc tại Văn phòng đại diện.
Ghi chú: Mục 2 phải hợp thức hóa lãnh sự và dịch sang Tiếng Việt.
C. Lệ phí dịch vụ gia hạn giấy phép thành lập văn phòng đại diện nước ngoài :
Phí dịch vụ:  2.000.000 VNĐ
Phí nhà nước: 1.500.000 VNĐ
Thời gian cấp phép: 20 ngày kể từ ngày nộp hồ sơ hợp lệ.