Dịch vụ cấp giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm

   Công ty Việt Luật chuyên cung cấp dịch vụ xin giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm, giấy chứng nhận điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm với thủ tục nhanh chóng và tiện lợi, chúng tôi có đội ngũ nhân viên là nhũng luật sư tư vấn với nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực xin giấy phép: như cấp giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm hay công bố và tư vấn doanh nghiệp.

   Công ty Việt Luật chuyên cung cấp dịch vụ xin giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm, giấy chứng nhận điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm với thủ tục nhanh chóng và tiện lợi, chúng tôi có đội ngũ nhân viên là nhũng luật sư tư vấn với nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực xin giấy phép: như cấp giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm hay công bố và tư vấn doanh nghiệp.

>> Vệ sinh an toàn thực phẩm là gì? tại sao phải xin giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm?

Dịch vụ vệ sinh an toàn thực phẩm

Vệ sinh an toàn thực phẩm

I. HỒ SƠ XIN CẤP GIẤY PHÉP VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM GỒM:
1. Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận (theo mẫu);

2. Bản thuyết minh về điều kiện cơ sở vật chất đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm (bản vẽ sơ đồ mặt bằng sản xuất kinh doanh; mô tả quy trình chế biến thực phẩm);
3. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (sao y công chứng);

4. Chứng nhận sức khoẻ của người trực tiếp sản xuất kinh doanh do cơ sở y tế có thẩm quyền cấp;
5. Chứng nhận hoàn thành khoá tập huấn về vệ sinh an toàn thực phẩm cho người trực tiếp sản xuất kinh doanh thực phẩm.
6. Bản cam kết đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm đối với nguyên liệu thực phẩm và sản phẩm do đơn vị sản xuất kinh doanh;

II. QUY TRÌNH DỊCH VỤ CẤP GIẤY PHÉP VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM TẠI VIỆT LUẬT
Bước 1: Kiểm tra, đánh giá tính pháp lý của các yêu cầu tư vấn và các giấy tờ của khách hàng
Bước 2: Trên cơ sở các yêu cầu và tài liệu khách hàng cung cấp các luật sư của chúng tôi sẽ  phân tích, đánh giá tính hợp pháp, sự phù hợp với yêu cầu thực hiện công việc;
– Trong trường hợp khách hàng cần luật sư tham gia đàm phán, gặp mặt trao đổi với đối tác của khách hàng trong việc xin cấp Giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm, chúng tôi sẽ sắp xếp, đảm bảo sự tham gia theo đúng yêu cầu;
– Chúng tôi đại diện cho khách hàng dịch thuật, công chứng các giấy tờ có liên quan.
Bước 3: Đại diện lên Bộ y tế để nộp hồ sơ xin cấp Giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm cho khách hàng.
Bước 4: Đại diện theo dõi hồ sơ và trả lời của Bộ y tế, thông báo kết quả hồ sơ đã nộp cho khách hàng;
Bước 5: Nhận Giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm tại Bộ y tế.