Điều chỉnh dự án đầu tư

   Sau khi đầu tư vào Việt Nam, nhà đầu tư không tránh khỏi việc sẽ có một số thay đổi trong quá trình hoạt động như thay đổi liên quan đến mục tiêu, quy mô, địa điểm, hình thức, vốn và thời gian thực hiện dự án đầu tư. Công ty Việt Luật chúng […]

Dịch vụ giải thể văn phòng đại diện nước ngoài

Công ty tư vấn Việt Luật gửi tới quý khách hàng dịch vụ giải thể văn phòng đại diện nước ngoài.Căn cứ vào Nghị định số 72/2006/NĐ-CP về việc quy định chi tiết luật thương mại về văn phòng đại diện, chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam. Việt Luật hướng dẫn […]

Dịch vụ gia hạn văn phòng đại diện nước ngoài

   Khi doanh nghiệp nước ngoài thành lập văn phòng đại diện tại Việt Nam, sau một thời gian hoạt động có hiệu quả và thời gian cấp phép sắp hết thì khi đó nhà đầu tư nước ngoài cần gia hạn văn phòng đại diện của mình để văn phòng có thể tiếp tục […]

Thành lập công ty Việt Nam có vốn nước ngoài

Trong thời gian gần đây, một số nhà đầu tư nước ngoài khi đầu tư vào Việt Nam thường có xu hướng góp vốn hoặc mua cổ phần của doanh nghiệp Việt Nam chứ không thành lập công ty 100% vốn nước ngoài. Đây được cho là giải pháp an toàn khi nhà đầu tư […]

Dịch vụ thành lập công ty 100% vốn nước ngoài

   Thời gian gần đây môi trường đầu tư của Việt Nam đang có những thay đổi mang tính tích cực nhằm thu hút nguồn vốn đầu tư nước ngoài. Tuy nhiên vẫn còn khá nhiều rào cản pháp lý và bất đồng ngôn ngữ làm cho các nhà đầu tư nước ngoài gặp khó […]