Đăng ký bảo hộ tên thương mại – tên công ty

Tên thương mại là tên gọi của tổ chức, cá nhân sử dụng trong hoạt động kinh doanh, dùng để nhạn biết và phân biệt chủ thể kinh doanh mang tên gọi đó với chủ thể kinh doanh khác trong cùng lĩnh vưc (Khoản 21 Điều 4 Luật Sở hữu trí tuệ).Về cơ bản, do được sử dụng trong hoạt động kinh doanh hàng ngày của doanh nghiệp, nên tên thương mại sẽ phải đáp ứng các y

Tên thương mại là tên gọi của tổ chức, cá nhân sử dụng trong hoạt động kinh doanh, dùng để nhạn biết và phân biệt chủ thể kinh doanh mang tên gọi đó với chủ thể kinh doanh khác trong cùng lĩnh vưc (Khoản 21 Điều 4 Luật Sở hữu trí tuệ).Về cơ bản, do được sử dụng trong hoạt động kinh doanh hàng ngày của doanh nghiệp, nên tên thương mại sẽ phải đáp ứng các yêu cầu mà pháp luật doanh nghiệp dành cho tên doanh nghiệp.Tên thương mại phải là tập hợp các chữ, phát âm được và có nghĩa. Tên thương mại gồm hai phần: phần mô tả và phần phân biệt.Phần mô tả là tập hợp các từ có nghĩa mô tả tóm tắt loại hình kinh doanh.Phần phân biệt là tập hợp các chữ cái phát âm được, có thể có nghĩa hoặc không có nghĩa. Hiện nay, tên thương mại thường là tên doanh nghiệp.1.Điều kiện chung đối với tên thương mại được bảo hộTheo Điều 76, Luật sở hữu trí tuệ 2005, quy định về Điều kiện chung đối với tên thương mại được bảo hộ:Tên thương mại được bảo hộ nếu có khả năng phân biệt chủ thể kinh doanh mang tên thương mại đó với chủ thể kinh doanh khác trong cùng lĩnh vực và khu vực kinh doanh.2.Đăng ký bảo hộ tên thương mại tại Việt LuậtThực hiện các thủ tục đăng ký tại các cơ quan nhà nước có thẩm quyền;Tư vấn về việc lựa chọn và bảo hộ tên thương mại;Tư vấn về các vấn đề khác có liên quan như: vấn đề chủ sở hữuTư vấn vấn đề cho phép sử dụng tên thương mại, bảo vệ tên thương mại…Tư vấn các vấn đề khi xảy ra tranh chấp liên quan đến việc sử dụng tên thương mại;Đại diện quý khách hàng làm việc với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.3. Đối tượng không được bảo hộ với danh nghĩa tên thương mạiTên của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp hoặc chủ thể khác không liên quan đến hoạt động kinh doanh thì không được bảo hộ với danh nghĩa tên thương mại.4. Xác lập quyền đối với tên thương mạiQuyền sở hữu công nghiệp đối với tên thương mại được xác lập trên cơ sở sử dụng hợp pháp tên thương mại đó.Doanh nghiệp có thể dùng một phần tên thương mại của mình làm dấu hiệu chính để phân biệt hàng hóa, dịch vụ và đăng ký bảo hộ với hình thức nhãn hiệu.Quý khách hàng có nhu cầu hay vướng mắc về pháp lý trong quá trình bảo hộ tên thương mại – tên công ty hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn rõ nét về thời gian cũng như chi phí dịch vụ bảo hộ tên thương mại tên công ty.” Việt Luật rất hân hạnh được phục vụ quý khách hàng trong thời gian sớm nhất “