Đăng ký bảo hộ bản quyền phần mềm

ban-quyen-phan-mem1 . Quy trình tư vấn đăng ký bảo hộ bản quyền phần mềm

ban-quyen-phan-mem1 . Quy trình tư vấn đăng ký bảo hộ bản quyền phần mềm

 • Tiếp nhận Giấy chứng nhận Đăng ký bản quyền tác giả
 • Tư vấn về thủ tục, thời gian, các giấy tờ cần thiết cho việc đăng ký Bản quyền tác giả phần mềm máy tính
 • Soạn hồ sơ đăng ký bản quyền tác giả; cung cấp Quý khách hàng các biểu mẫu phù hợp, cập nhật để Quý khách hàng sử dụng
 • Đại diện Quý khách hàng làm việc với Cục Bản quyền tác giả
 • Đại diện Quý khách hàng theo dõi quá trình xử lý hồ sơ
 • Khiếu nại quyết định từ chối cấp Giấy chứng nhận (Nếu có)

2 . Hồ sơ đăng ký bảo hộ bản quyền phần mềm

 • Quyết định giao việc trong trường hợp tác giả là nhân viên Công ty
 • Giấy cam đoan của tác giả sáng tác tác phẩm do nhiệm vụ được giao hoặc hợp đồng chuyển giao quyền sở hữu tác phẩm
 • Bản sao chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (trường hợp chủ sở hữu đăng ký bản quyền là pháp nhân)
 • Hợp đồng uỷ quyền
 • Tuyên bố đồng tác giả (trong trường hợp tác phẩm được sáng tác bởi hai tác giả trở lên)
 • Bản sao Giấy chứng minh thư nhân dân của tác giả;
 • Hai (02) đĩa CD chứa nội dung phầm mềm máy tính
 • Hai (02) bản in nội dung phần mềm máy tính
 • Thông tin về, tên phần mềm, ngày hoàn thành phần mềm, giới thiệu qua về nội dung phần mềm (3-4 dòng)

3 . Thời gian và chi phí cho đăng ký bản quyền phần mềm Thời gian và chi phí quý khách hàng vui lòng liên hệ với luật sư Việt Luật để được tư vấn rõ nét về quy trình đăng ký bản quyền phần mềm của chúng tôi.Nếu gặp vướng mắc về vấn đề pháp lý trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ hãy liên hệ với chúng tôi, mọi vướng mắc sẽ được tháo gỡ.” Việt Luật rất hân hạnh được phục vụ quý khách hàng trong thời gian sớm nhất “